O nas

Stowarzyszenie Warsaw Wind Music powstało w 2018 roku i działa na rzecz propagowania szeroko pojętej kultury muzycznej.

Głównym celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie muzyki i wsparcie rozwoju współczesnej kultury muzycznej poprzez wspieranie działań amatorskich zespołów muzycznych, propagowanie ich działalności, a w konsekwencji – dążenie do ich rozwoju.

Stowarzyszenie wspiera muzyków przy organizacji przedsięwzięć takich jak koncerty czy festiwale oraz umożliwia muzykom zrzeszonym w różnorakich zespołach muzycznych branie udziału w koncertach, festiwalach i innych formach artystycznych w kraju oraz poza jego granicami.

Stowarzyszenie w celu organizacji różnorakich przedsięwzięć kulturalnych współpracuje z organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w działalność muzyczno – artystyczną oraz kulturalno – oświatową i rekreacyjną takimi jak organy administracji państwowej i samorządowej, placówkami i instytucjami oświatowymi itp.

Celami statutowymi stowarzyszenia są:

 • propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej;
 • ukazywanie bogactwa muzyki polskiej oraz światowej spuścizny muzycznej;
 • krzewienie współczesnej twórczości muzycznej;
 • popularyzacja twórczości i rozwój amatorskich zespołów muzycznych;
 • upowszechnianie muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej;
 • upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami.

Cele stowarzyszenia są realizowane poprzez:

 • sprzyjanie dobrowolnemu zrzeszaniu się członków zespołów muzycznych;
 • współpracę z organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w działalność muzyczno – artystyczną oraz kulturalno – oświatową i rekreacyjną;
 • koordynowanie działalności członków Stowarzyszenia w celu realizacji zadań statutowych;
 • inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie wydawnictw nutowych służących zespołom instrumentalnym;
 • wspieranie prac badawczych w zakresie historii i osiągnięć amatorskiego ruchu muzycznego;
 • organizowanie imprez kulturalnych, przeglądów i festiwali z udziałem amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych;
 • współpracę z podmiotami o podobnej działalności statutowej;
 • tworzenie i gromadzenie odrębnych funduszy pomocy zespołom muzycznym;
 • prowadzenie działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych (m.in. organizowanie imprez kulturalnych, edukacji muzycznej i innych usług muzycznych);
 • pozyskiwanie sponsorów i ofiarodawców.