Warsaw Winds

Warsaw Winds to zespół muzyczny, który powstał przy Stowarzyszeniu Warsaw Wind Music. Jego działalność jest wykorzystywana do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

W skład zespołu wchodzą muzycy grający głównie na instrumentach dętych, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem. Wielkość zespołu oraz jego instrumentarium jest uzależniona od rangi i wymogów danego wydarzenia.

Zespół bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych lub zleconych Stowarzyszeniu takich jak oprawa muzyczna eventów muzycznych o charakterze komercyjnym, uroczystości kościelnych, patriotycznych i innych. Warsaw Winds dysponuje swoim repertuarem modyfikowanym na potrzeby danego wydarzenia.

Zapraszamy do współpracy!