Współpraca

W ramach działalności statutowej, Stowarzyszenie Warsaw Wind Music współpracuje z muzykami oraz zespołami muzycznymi upowszechniając i popularyzując ich twórczość.

Działania muzyków i zespołów muzycznych są propagowane przez Stowarzyszenie m.in. poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w działalność muzyczno – artystyczną i kulturalno – oświatową oraz z innymi podmiotami.

Zapraszamy do współpracy!

Zespoły z którymi współpracuje Stowarzyszenie:

Orkiestra Reprezentacyjna
SGGW w Warszawie